Landschappelijke tuin voor woonark

Op deze prachtige plek aan de Vecht is een natuurlijke tuin ontworpen en aangelegd voor een woonark. De drijvende woning is energieneutraal. Het doel van het tuinontwerp is het herstellen van de verbinding tussen woning, tuin en landschap. Zo zijn zeldzame, inheemse plantensoorten gebruikt, en zijn natuurlijke rietoevers aangelegd.

Het uitgangspunt voor het tuinontwerp is het bestaande omliggende landschap. Aandacht trekkende ingrepen zijn niet nodig, de plek is al prachtig. Doel is om tuin en landschap in elkaar over te laten lopen. Het landschap wordt dichterbij gehaald door de plaatsing van bomen en planten op de juiste plek (framing) waardoor dieptewerking ontstaat. De tuin wordt zo onderdeel van het landschap. In het ontwerp is gezorgd voor de juiste afwisseling tussen privacy en zichtlijnen op de omgeving.

Het andere uitgangspunt voor het ontwerp is het vergroten van de ecologische waarde van het perceel en de vechtoever. De beplanting bestaat grotendeels uit inheemse soorten, waarvan diverse Rode Lijst soorten. Zo zie je hier onder andere wilde cichorei, echte karwij, echte valeriaan, beemdkroon, poelruit, pimpernel en pinksterbloem. Allemaal soorten die van nature in de Vechtstreek voor komen, maar door intensieve landbouw en ander menselijk ingrijpen amper meer voorkomen. Verder zijn er verschillende oude hoogstam fruitrassen aangeplant, belangrijk voor insecten en vogels en ook nog eens een jaarlijkse opbrengst van heerlijk fruit!

Meer weten over dit project?

project tags

Ontdek meer

Recent bekeken